odbiór ścieków ŻORY

Usługi wodno-kanalizacyjne Żory

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. powstało 1 kwietnia 1997 roku i od tego czasu jest systematycznie modernizującym się  przedsiębiorstwem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającym rosnące wymagania klientów, umiejącym dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku. PWiK Żory Sp. z o. o. zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostawą wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem i odbiorem ścieków,jak również  czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na terenie Gminy Miejskiej Żory oraz eksploatacją sieci ciepłowniczej i dystrybucją ciepła. Świadczymy  usługi odbioru odpadów komunalnych. Prowadzimy pogotowie kanalizacyjne  Na koniec roku 2017 PWiK Żory Sp. z o.o. eksploatuje 331,9 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 253,6 km kanalizacji sanitarnej i 139,8 km kanalizacji deszczowej oraz sieć ciepłowniczą wraz z podłączeniami o długości 8,2 km. Siedziba firmy znajduje się w Żorach przy ulicy Wodociągowej 10.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: EKOLOGIA, USŁUGI
Branże: OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE
Podział branżowy: Transport, odbiór odpadów, Pozostałe
Miejscowość: ŻORY
Województwo: ŚLĄSKIE
Słowa kluczowe: dostawa wody ŻORY, odbiór ścieków ŻORY, czyszczenie kanalizacji ŻORY, odbiór odpadów komunalnych ŻORY, usługi wodno-kanalizacyjne ŻORY, pogotowie wodno-kanalizacyjne ŻORY